17
Dec

Začetek Twinning projekta v Republiki Severni Makedoniji

1. decembra 2021 je v Severni Makedoniji potekalo prvo srečanje nadzornega odbora Twinning projekta “Nadaljnja podpora implementaciji nacionalnega ogrodja kvalifikacij“, v katerem kot partner sodeluje tudi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Projekt se izvaja v sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Severne Makedonije ter partnerskimi organizacijami treh držav članic EU:  Litve, Slovenije in Francije. Vodilni partner držav članic projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz Litve, preostali partnerji pa so: Center za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu iz Litve, Razvojni center za kvalifikacije in poklicno izobraževanje in usposabljanje iz Litve, Agencija Evropskega socialnega sklada iz Litve, francoski Visoki Svet za evalvacijo raziskav in visokošolskega izobraževanja ter Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Na uvodnem srečanju je g. Seljatin Baljuli, sekretar Ministrstva za izobraževanje in znanost Severne Makedonije poudaril velik pomen projekta za ministrstvo ter vse ostale vključene organizacije. Predstavniki delegacije Evropske unije v Republiki Severni Makedoniji so izpostavili vlogo držav članic EU pri krepitvi in razvoju Nacionalnega ogrodja kvalifikacij v Severni Makedoniji.

Vodja projekta, namestnica litvanskega ministra za izobraževanje, znanost in šport, ga. Agnė Kudarauskienė ter stalna svetovalka za Twinning projekt v Severni Makedoniji, ga. Jolita Butkienė sta predstavili ekipo, glavne cilje projekta in aktivnosti, direktor CPI, g. Janez Damjan pa je poudaril pomen medosebnega sodelovanja med strokovnjaki držav članic ter strokovnjaki gostujoče države. Udeleženci so razpravljali o prednostih projekta, ki se nanašajo na usposobljenost vodstvene ekipe, podporo in vključenost vodstva države prejemnice, pomen jasnih in realnih ciljev projekta ter tesnega sodelovanja med državami članicami ter državnim vrhom Republike Makedonije.

g. Luca Citarella, predstavnik delegacije Evropske komisije v Republiki Severni Makedoniji je v svojem govoru poudaril, da je pomembno pri implementaciji projekta upoštevati rezultate prejšnjih projektov na tem področju ter njihova priporočila in predloge sprememb. 

Vrednost projekta obsega 1.5 milijona evrov in ga financira Evropska komisija. Trajanje projekta je predvideno za 27 mesecev.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane