Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK (NKT SOK-EOK) je bila imenovana oktobra 2009 na pobudo Evropske komisije in Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta EU o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (z dne 23. aprila 2008). 

Nacionalna koordinacijska točka EOK predstavlja vezni člen med Evropsko komisijo in državo članico pri implementaciji pobude EOK. Pri svojem delu zagotavlja informacije Evropski komisiji in domačim deležnikom o evropskem in nacionalnem ogrodju kvalifikacij, pripravlja strokovna gradiva, vodi promocijo evropskega in nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ipd. Temeljni namen točke je zagotavljanje transparentnosti sistema kvalifikacij v Republiki Sloveniji. Pri svojem delu se NKT SOK-EOK smiselno povezuje z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). 

Naloge Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK

Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Ur.l.104/15) je določil naloge NKT SOK-EOK, ki so namenjene podpori različnim ciljnim skupinam (delodajalcem, zaposlenim, študentom in izvajalcem):

1. Razvoj in implementacija SOK

 • skrb za razvoj SOK in povezanost z EOK;
 • zagotavljanje dostopa do informacij o SOK, EOK in EOVK;
 • vodenje postopka umeščanja SOK v EOK;
 • izdaja potrdil o ravni SOK in EOK za NPK;
 • promocija SOK in EOK v slovenski javnosti.

2.  Register kvalifikacij SOK

 • objava in vodenje registra kvalifikacij SOK ter povezave z EOK portalom.

3.  Dodatne kvalifikacije

  • vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK;
  • strokovna in administrativna podpora delovanju Strokovne komisije NKT SOK-EOK.

  4.  Sodelovanje v mreži nacionalnih koordinacijskih točk EOK

   

  Kontakti

  Aleksandar Sladojević
  Vodja središča
  tel: +386 1 5864 225
  e-pošta: aleksandar.sladojevic@cpi.si

  Simona Kuder
  Področna podsekretarka
  tel: +386 1 58 64 279
  e-pošta: simona.kuder@cpi.si 

  Nejc Jensterle
  Višji svetovalec področja II
  tel: +386 1 58 64 234
  e-pošta: nejc.jensterle@cpi.si