Namen nacionalne točke in njena povezava z Evropsko komisijo

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK (NKT SOK-EOK) je bila imenovana oktobra 2009 na pobudo Evropske komisije in Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta EU o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (z dne 23. aprila 2008). S tem je CPI postal ena izmed nacionalnih koordinacijskih točk Evropskega ogrodja kvalifikacij, ki delujejo v vseh članicah EU.

Nacionalna koordinacijska točka EOK predstavlja vezni člen med Evropsko komisijo in državo članico pri implementaciji pobude EOK. Pri svojem delu zagotavlja informacije Evropski komisiji in domačim deležnikom o evropskem in nacionalnem ogrodju kvalifikacij, pripravlja strokovna gradiva, vodi promocijo evropskega in nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ipd. Temeljni namen točke je zagotavljanje transparentnosti sistema kvalifikacij v Republiki Sloveniji.

Naloge nacionalne koordinacijske točke

Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Ur.l.104/15) je določil naloge NKT SOK-EOK, ki so namenjene podpori različnim ciljnim skupinam (delodajalcem, zaposlenim, študentom in izvajalcem usposabljanja):

  • Razvoj in implementacija SOK
  • skrb za razvoj SOK in povezanost z EOK;
  • zagotavljanje dostopa do informacij o SOK, EOK in EOVK;
  • vodenje postopka umeščanja SOK v EOK;
  • izdaja potrdil o ravni SOK in EOK za NPK;
  • promocija SOK in EOK v slovenski javnosti.

Register kvalifikacij SOK

  • objava in vodenje registra kvalifikacij SOK ter povezave z EOK portalom.

Dodatne kvalifikacije

  • vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK;
  • strokovna in administrativna podpora delovanju Strokovne komisije NKT SOK-EOK.

Sodelovanje v mreži nacionalnih koordinacijskih točk EOK.

Kontakt

Aleksandar Sladojević
Vodja središča
tel: +386 1 5864 225
e-pošta: aleksandar.sladojevic@cpi.si

Uporabnica bere brošuro SOK