24
Mar

Posvet o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v NOK

Včeraj, 23. marca 2021, je v organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK potekal Mednarodni posvet o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v nacionalna ogrodja kvalifikacij. Online posveta se je udeležilo več kot 60 domačih in tujih deležnikov in strokovnjakov.

Mednarodne kvalifikacije v dobi vse večje globalizacije gospodarstva in trga dela postajajo vse bolj pomemben del vseživljenjskega učenja. Izvedeni Mednarodni posvet predstavlja začetni korak k razmisleku o vlogi in položaju mednarodnih kvalifikacij v slovenskem prostoru. Njegov namen je bil predstaviti izhodišča ter poglede na mednarodne kvalifikacije z vidika Evropske unije ter nekaterih držav članic.  

V letu 2017 so bila sprejeta revidirana Priporočila Sveta EU o Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, ki med drugim naslavljajo Evropsko komisijo naj v sodelovanju z državami članicami in drugimi deležniki podpre vzpostavitev postopkov in posvetovanja glede umeščanja mednarodnih kvalifikacij v NOK.  Priporočila in evropski pogled na mednarodne kvalifikacije je predstavil g. Dennis Van Gessel, predstavnik Evropske komisije, Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

V nadaljevanju sta bila predstavljena pogleda dveh držav na umeščanje mednarodnih in neformalnih kvalifikacij v NOK, in sicer so udeleženci posveta najprej spoznali Irski pogled na mednarodne kvalifikacije, ki ga je predstavil dr. John O'Connor z Urada za kvalifikacije in zagotavljanje kakovosti Irske (Quality and Qualifications Authority of Ireland). Sledila je predstavitev umeščanja neformalnih kvalifikacij v Avstrijsko ogrodje kvalifikacij, ki jo je izvedel mag. Karl Andrew Müllner, predstavnik avstrijske nacionalne koordinacijske točke za EOK z OeAD.

Tretji del posveta je s predstavitvijo primera dodatne kvalifikacije DM drogerist, ki je od leta 2019 umeščena v Slovensko ogrodje kvalifikacij in je po svoji naravi do neke mere tudi mednarodna, dopolnila predstavnica podjetja dm drogeriemarkt Slovenije, ga. Karin Kermavnar Pezdirc

Zaključek posveta je potekal v luči predstavitve nacionalnega pogleda na umeščanje mednarodnih kvalifikacij v NOK, ki jo je izvedla dr. Slavica Černoša, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter članica svetovalne skupine za EOK.

Gradiva s posveta so objavljena na spodnjih povezavah.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane