16
Feb

Evropski referenčni okvir za trajnost - GreenComp

Evropske komisija je na spletni strani v rubriki Znanstveno središče EU (EU Science Hub) objavila referenčni okvir kompetenc za trajnost GreenComp, ki so pripravljana na podlagi jasnih priporočil, kako na področju izobraževanja razvijati spretnosti za trajnost in pomen naložb v učenje za okoljsko trajnost. Je odziv na vedno večjo potrebo po nadgrajevanju in razvijanju znanj, spretnosti in odnosa do dela, življenja in delovanja trajnostno.

Kompetence za trajnost so sistemsko in kritično razmišljanje, spretnosti zagovarjanja in delovanja ter osnovna znanja, kako ohraniti naš planet.

GreenComp je namenjen tako vsem udeležencem izobraževanja in usposabljanja, kot izvajalcem.

Več preberite tukaj.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane