Pomoč pri uporabi Registra kvalifikacij SOK

 

Register kvalifikacij SOK (Slovenskega ogrodja kvalifikacij) predstavlja javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij, ki omogoča vpogled v vse kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

V registru je zbranih več kot 1.500 kvalifikacij, ki so razvrščene v ravni glede na učne izide in so dostopne v slovenskem in angleškem jeziku.

Opisi kvalifikacij so usklajeni s parametri opisa kvalifikacij v portalu EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij), kar omogoča lažjo primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikacijami drugih evropskih držav.

Register kvalifikacij SOK omogoča iskanje na 3 načine:

  • Po imenu kvalifikacije
  • Napredno
  • Po registru kvalifikacije SOK

 

Iskanje po imenu kvalifikacije

Gre za osnovno iskanje po imenu klasifikacije. 

 

Napredno iskanje

Omogoča ožji izbor glede na iskalne preference. 

Kvalifikacije so v SOK razvrščene v 10 referenčnih ravni, glede na učne izide, ki se povezujejo z 8 ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK). Visokošolske kvalifikacije so uvrščene v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

 

Iskanje po registru kvalifikacije SOK

Omogoča iskanje po kvalifikacijski strukturi, ki prikaže nabor vseh kvalifikacij po ravneh na izbranem področju.

 

Več informacij o registru kvalifikacij SOK na www.nok.si, v primeru dodatnih vprašanj v zvezi z registrom pa se obrnite na Nacionalno koordinacijsko točko NKT SOK EOK info@nok.si.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane