V skladu z 2. odstavkom 18. člena Zakona o SOK (ZSOK, ur.l.št. 104/2015) Način in višino plačila stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK določi svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je na svoji 23. seji dne, 21.7.2016 sprejel sklep številka 23/6, s katerim je določil višino stroškov umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK, ki znaša 1.000 eur.

Stroške umeščanja dodatne kvalifikacije v register SOK predlagatelj poravna na transakcijski račun Centra RS za poklicno izobraževanje številka: SI56011006030633011 (Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana).