Datum spričevala

Izobrazba

Legenda:
ZUI – Zakon o usmerjen izobraževanju
ZVis – Zakonom o visokem šolstvu
ZPSI – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
ZVSI - Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju
NIS – Nižji izobrazbeni standard