Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 8
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8