Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 7
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7