Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 6
EOK 5

Znanje: raven 6

Spretnosti: raven 6

Kompetence: raven 6