Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 5
EOK 4

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5