Ime kvalifikacije Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacijeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Dodatna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Dodatna kvalifikacija
Raven kvalifikacije

SOK 3
EOK 3

Znanje: raven 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3